top of page
flock.jpg

Vad är då att Gå mot Teal

Teal på engelska är som bekant en färg men används också som en utvecklingsnivå inom organisationsteorier*. Med Teal-nivå menas att organisationen når en nivå som närmast kan beskrivas som en flock där alla är ledare och följare samtidigt! De traditionella hierarkierna är utbytta mot andra lösare hierarkier som saknar traditionella chefer och även titlar. 

Att Gå mot Teal menas att vi tillsammans kommer att sträva efter nya sätt att leda och organisera verksamheten vilket är annorlunda mot den gängse normen idag.  

Precis som naturen bygger vi strukturer som är organiska och som endast finns om du vill att de ska finnas. De bygger på lust, energi och att var och en ska kunna få vara sig själv (autentisk). För att passa in här måste du vara medveten, delaktig och närvarande.

Leva i förändring

Vi associerar till något som gror och växer. Vi ser det mer som en evolution, det vill säga utveckling, förändring och anpassning. 

Vad menas när man säger att medarbetarna verkligen är företaget? Hur kan verksamheten se ut om företaget verkligen byggs inifrån, genom medarbetarna och utåt? 

Ett sådant synsätt kräver medarbetarnas medvetenhet och bygger på nätverk, delaktighet, samarbete och kommunikation. Denna organisation har inga begränsningar mer än medarbetarnas egna begränsningar.

Tillsammans kan medarbetarna lösa nästan alla problem de ställs inför. Ett sådan verksamhet är i ett tillstånd av ständig förändring och har alltid medarbetarna med sig och förblir ständigt relevant på marknaden. Den kommer att vara för evigt ung.

Det som är organiskt är rörligt till sin natur och behöver ingen organisation. "Survival of the fittest" har aldrig handlat om att starkast vinner utan om anpassningsbarhet - om att den överlever som bäst har förmågan att anpassa sig till förändringar i miljön.

Vara med oss

Att hänga med oss innebär att du är kompetent, kreativ och affärsmässig, men samtidigt en person som det är kul att umgås med, dela och uppleva saker med, ha roligt men också tråkigt med. Kort sagt - en person att lita på.

Att vara med oss innebär att du möter människor med olika personlighet, bakgrund, erfarenheter och åsikter. Vi tror att detta är berikande för gruppen, att den på så vis blir starkare mer innovativ och fördomsfri. Vi anser att idéer måste testas och utmanas när de passerar människor med andra perspektiv.

Självledarskap

Trots vitt skilda personligheter (men med kompatibla värderingar) är samarbete och kunskapsdelning väsentligt. Lika viktigt är att varje individ har ett eget inre driv och kan ta kommandot över en situation om så krävs. Det menas inte bara att alla kan ta kommandot, alla måste ta kommandot. 

Grundprincipen är att varje individ hela tiden måste vara uppmärksam på de andra i gruppen (läs flocken). I varje beslut måste varje individ ta ansvar men också samtidigt ta hänsyn till de andra i gruppen.

Hos oss tar du ansvar, du får inte ansvar om du förstår skillnanden i nyans.

Alla är chefer

Vi anser att den traditionella strukturen med chefer kan förbättras. Vi behöver en typ av ledarskap där förebilder ersätter traditionella chefer. Man blir "befordrad" för sin förmåga att inspirera eller där man förväntas ha ett djupare eller bredare perspektiv än en mindre erfaren kollega. Detta perspektiv utvecklas ständigt, i takt med att man tar sig an nya utmaningar.

Att bli "befordrad" hänger på att andra vänder sig till en. Så visst finns det hierarkier i en grupp men det hänger mer på hur integrerad medarbetaren är i nätverket. Vi får ofta frågan om vi har chefer. Alla hos oss är chefer, eller så är ingen chef. Det är faktiskt inte så noga.
 

Att drivas av lust - inte rädsla

För att gruppen ska kunna fatta kloka beslut och röra sig och samma håll, krävs att man är mån om att lyssna till varandra i dess närhet. I en kärleksfull relation vågar vi leverera även tuffa beslut eftersom vi är måna om att relationen ska hålla i längden. I det kärleksfulla ledarskapet ryms både det som är vackert och det som är tufft. Här finns både ansvar och tillit.

Lust uppstår i känslan av kärlek och tillhörighet och är kanske den mest grundläggande mänskliga drivkraften. Personer som drivs av lust kan gå nästan hur långt som helst. De kan överträffa både sina egna och andras förväntningar. 

Det verkar som att vi människor mer än något annat vill undvika att bli uteslutna ur gruppen och ur gemenskapen - vi är i grunden livrädda för att inte få vara med, för att lämnas ensamma. Vi människor är alltså inga förnuftiga, känslokalla och hänsynslösa ensamvargar, men i näringslivet tycks vi ha skapat en kultur där detta ideal härskar.

För all del, ångest är en oerhört effektiv drivkraft. Rädsla är lätt att förstå, men den ger ett stresspåslag som gör att man till slut kommer att gå sönder. Den som vågar gå den andra vägen finns det  mycket att vinna. Människor kan göra så mycket mer än att enbart göra "rätt". Lust är en betydligt mer hållbar drivkraft än rädsla.

Den ständiga rörelsen framåt

För att få en lustfylld inställning till ständig anpassning och förbättring så får man nöja sig med att resultatet aldrig blir perfekt, det mesta i världen har ju brister och skavanker. “ -Hurra, det är inte perfekt, ska vi köra vidare? -Vad är nästa steg?”. Det handlar inte om att helt släppa greppet, utan om förståelse, närvaro och medvetenhet, och att gå vidare.

Ska man då arbeta utan planer och definierade slutmål? Tvärtom - tricket är att fokusera på riktning istället för på mål. Nyckeltal och budgetar är viktiga men inte som kontroll, utan för att få en förståelse var man står. Poängen är att ständigt röra sig framåt och acceptera vad man hittills har gjort. Detta är grunden i "Sense & Respond".

Sense & Respond

Traditionellt är vi upplärda att saker skall styras - "Predict & Control", där chefen bestämmer mål som sedan delegeras ner i hierarkierna och därefter kontrolleras om de efterlevs. Tanken med "Sense & Respond" är att känna in och reagera. Det handlar om att vara engagerade i och uppmärksamma på vad som sker runtomkring för att sedan agera efter det.

Det är nödvändigtvis inte fel att styra och kontrollera på det sättet som traditionellt gjorts men resultatet blir sällan mer än medelmåttigt.  Med att känna in (Sense) får medarbetarna istället chans att agera i nuet och försöka hitta bästa tänkbara resultat i varje situation. Den som befinner sig mitt i skeendet har större chans att påverka det.

Dags att skapa något nytt

De moderna industriella organisationerna har finslipats till att bli väloljade, strukturerade och effektiva.  De har fungerat mycket väl för oss under de senaste hundra åren och kommer så att göra i ytterligare många år. Dessvärre har de ytterst lite utrymme för oss människor, då man känner sig som en liten kugge i ett stort maskineri.

 

Med allt svårare att engagera sina medarbetare och med stressnivåer som är rekordhöga, så anser vi att det dags och samarbeta och organisera sig på andra sätt.

Välkommen, du är inbjuden! Hör av dig om detta känns stimulerande! 

Vilket frö vill du så?

bottom of page